TUKUMA NOVADA DOME
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 31

: 19

: 12

1. Aigars Kalvītis 11 5
2. Edgars Zalāns 9 4
3. Vinets Veldre 7 5
12. Raimonds Šteinerts 4 5
15. Pēteris Goba 4 5
4. Guntis Gelpers 4 6
11. Zigurds Rancāns 2 4
16. Lelde Sutena 3 5
6. Arnis Krauklis 3 6
7. Udo Pērsis 2 5
8. Ainārs Arnītis 2 5
9. Imants Silavs 2 5
10. Gaida Avotiņa 2 5
13. Juris Lazdāns 2 5
14. Aldis Žaludka 2 5
5. Arvīds Zvirbulis 2 6
.

.