AIZPUTES VIDUSSKOLA
Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 10

: 6

: 4

4. Jānis Kazāks 4 1
1. Jānis Straume 2 1
2. Dzintra Mirdza Reisa 1 1
5. Inese Grigoruka 1 1
9. Jānis Riežnieks 1 1
11. Jekaterina Pūrīte 1 1
13. Jānis Ratnieks 1 1
14. Eduards Rubīns 1 1
6. Mihails Pietkevičs 0 1
7. Zane Ģierte 0 1
8. Artūrs Marauskis 0 1
3. Nauris Rolavs 0 2
12. Aleksandrs Bogdanovs 0 2
10. Andulis Vitte 0 3
.

.