JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA
Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 8

: 6

: 2

10. Gaida Avotiņa 2 1
1. Aigars Kalvītis 2 3
16. Lelde Sutena 1 2
9. Imants Silavs 1 3
2. Edgars Zalāns 0 3
3. Vinets Veldre 0 3
4. Guntis Gelpers 0 3
5. Arvīds Zvirbulis 0 3
6. Arnis Krauklis 0 3
7. Udo Pērsis 0 3
8. Ainārs Arnītis 0 3
11. Zigurds Rancāns 0 3
12. Raimonds Šteinerts 0 3
13. Juris Lazdāns 0 3
14. Aldis Žaludka 0 3
15. Pēteris Goba 0 3
.

.