JĒKABPILS PAMATSKOLA
Rīgas iela 200A, Jēkabpils

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 21

: 18

: 3

10. Gaida Avotiņa 7 0
11. Zigurds Rancāns 7 2
3. Vinets Veldre 7 3
1. Aigars Kalvītis 7 7
2. Edgars Zalāns 4 4
13. Juris Lazdāns 2 2
15. Pēteris Goba 2 2
9. Imants Silavs 2 3
12. Raimonds Šteinerts 1 2
6. Arnis Krauklis 1 3
8. Ainārs Arnītis 1 3
14. Aldis Žaludka 1 3
16. Lelde Sutena 1 3
4. Guntis Gelpers 1 4
5. Arvīds Zvirbulis 1 4
7. Udo Pērsis 1 4
.

.