JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA
Pasta iela 1, Jēkabpils

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 5

: 4

: 1

1. Aigars Kalvītis 3 1
16. Lelde Sutena 1 0
2. Edgars Zalāns 1 1
3. Vinets Veldre 1 1
4. Guntis Gelpers 0 1
5. Arvīds Zvirbulis 0 1
6. Arnis Krauklis 0 1
7. Udo Pērsis 0 1
8. Ainārs Arnītis 0 1
9. Imants Silavs 0 1
10. Gaida Avotiņa 0 1
11. Zigurds Rancāns 0 1
12. Raimonds Šteinerts 0 1
13. Juris Lazdāns 0 1
14. Aldis Žaludka 0 1
15. Pēteris Goba 0 1
.

.