ELEJAS SAIETA NAMS
Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 18

: 10

: 8

1. Aigars Kalvītis 10 0
3. Vinets Veldre 3 0
2. Edgars Zalāns 2 0
6. Arnis Krauklis 0 1
4. Guntis Gelpers 0 2
5. Arvīds Zvirbulis 0 2
7. Udo Pērsis 0 2
8. Ainārs Arnītis 0 2
9. Imants Silavs 0 2
10. Gaida Avotiņa 0 2
11. Zigurds Rancāns 0 2
12. Raimonds Šteinerts 0 2
13. Juris Lazdāns 0 2
14. Aldis Žaludka 0 2
15. Pēteris Goba 0 2
16. Lelde Sutena 0 2
.

.