GARDENES PAMATSKOLA
Priežu iela 21, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 12

: 7

: 5

1. Aigars Kalvītis 6 1
2. Edgars Zalāns 3 2
10. Gaida Avotiņa 3 2
3. Vinets Veldre 2 2
4. Guntis Gelpers 2 2
5. Arvīds Zvirbulis 2 2
6. Arnis Krauklis 2 2
8. Ainārs Arnītis 2 2
9. Imants Silavs 2 2
12. Raimonds Šteinerts 2 3
13. Juris Lazdāns 2 3
7. Udo Pērsis 1 3
11. Zigurds Rancāns 1 3
14. Aldis Žaludka 1 3
15. Pēteris Goba 1 3
16. Lelde Sutena 1 3
.

.