DOBELES NOVADA DOME
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 22

: 11

: 11

3. Vinets Veldre 3 0
4. Guntis Gelpers 3 0
8. Ainārs Arnītis 3 0
9. Imants Silavs 3 0
10. Gaida Avotiņa 3 0
12. Raimonds Šteinerts 3 0
1. Aigars Kalvītis 6 4
2. Edgars Zalāns 3 1
13. Juris Lazdāns 3 1
15. Pēteris Goba 3 1
16. Lelde Sutena 2 0
5. Arvīds Zvirbulis 2 1
6. Arnis Krauklis 2 1
11. Zigurds Rancāns 2 1
7. Udo Pērsis 1 1
14. Aldis Žaludka 1 1
.

.