VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 26

: 15

: 11

5. Arvīds Zvirbulis 5 4
1. Aigars Kalvītis 6 7
8. Ainārs Arnītis 1 4
2. Edgars Zalāns 2 6
3. Vinets Veldre 2 6
9. Imants Silavs 1 5
10. Gaida Avotiņa 1 5
14. Aldis Žaludka 1 5
16. Lelde Sutena 1 5
4. Guntis Gelpers 1 6
6. Arnis Krauklis 0 5
7. Udo Pērsis 0 5
11. Zigurds Rancāns 0 5
12. Raimonds Šteinerts 1 6
15. Pēteris Goba 0 5
13. Juris Lazdāns 0 6
.

.