UZVARAS VIDUSSKOLA
Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 2

: 2

: 0

2. Edgars Zalāns 1 0
1. Aigars Kalvītis 1 1
3. Vinets Veldre 0 0
4. Guntis Gelpers 0 0
5. Arvīds Zvirbulis 0 0
6. Arnis Krauklis 0 0
7. Udo Pērsis 0 0
8. Ainārs Arnītis 0 0
9. Imants Silavs 0 0
10. Gaida Avotiņa 0 0
11. Zigurds Rancāns 0 0
12. Raimonds Šteinerts 0 0
13. Juris Lazdāns 0 0
14. Aldis Žaludka 0 0
15. Pēteris Goba 0 0
16. Lelde Sutena 0 0
.

.