BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS
Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 3

: 1

: 2

9. Anita Kokoreviča 1 0
1. Jānis Jurkāns 0 1
2. Oskars Juhnevičs 0 1
3. Jānis Jukna 0 1
4. Gunārs Spradzenko 0 1
5. Jeļena Kuranova 0 1
6. Vjačeslavs Dubovskis 0 1
7. Andrejs Naglis 0 1
8. Jevdokija Šlivka 0 1
10. Ligita Maģiča 0 1
11. Andrejs Stremjanovs 0 1
12. Tatjana Kokina 0 1
13. Vladimirs Afanasjevs 0 1
14. Iveta Raimo 0 1
15. Vahtangs Luašvili 0 1
16. Karīna Juhņeviča 0 1
.

.