Ligita Maģiča
Partija "Vienoti Latvijai"

Ligita Maģiča

sieviete

1981

Kārsavas novads

Nav norādīta

: augstākā

Nota Bene!
1. augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2006 Maģistra grāds skolvadībā
2. augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2004 Sākumskolas skolotājs1. SIA Buts Rēzeknes filiāles vadītājs
2. Kārsavas novada pašvaldība Deputāts
3. SIA Latigola valdes priekšsēdētājs1. Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes novadu audžuģimeņu, daudzbērnu ģimeņu, bērnu ar īpašām vajadzībām un bērnu no sociālā riska grupām atbalsta biedrība "Saules klēpī" valdes priekšsēdētājs.

.