VALLES SAIETA NAMS
"Valles Vidusskola", Valle, Valles pag., Vecumnieku nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 15

: 8

: 7

5. Arvīds Zvirbulis 7 0
9. Imants Silavs 1 2
1. Aigars Kalvītis 2 4
7. Udo Pērsis 0 2
13. Juris Lazdāns 1 3
16. Lelde Sutena 0 2
2. Edgars Zalāns 1 4
3. Vinets Veldre 1 4
6. Arnis Krauklis 0 3
8. Ainārs Arnītis 0 3
11. Zigurds Rancāns 0 3
15. Pēteris Goba 0 3
4. Guntis Gelpers 0 4
10. Gaida Avotiņa 0 4
12. Raimonds Šteinerts 0 4
14. Aldis Žaludka 0 4
.

.