SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS
Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 38

: 29

: 9

7. Udo Pērsis 17 1
13. Juris Lazdāns 5 5
14. Aldis Žaludka 3 4
16. Lelde Sutena 3 5
8. Ainārs Arnītis 2 5
10. Gaida Avotiņa 2 5
15. Pēteris Goba 2 5
5. Arvīds Zvirbulis 3 7
9. Imants Silavs 1 5
11. Zigurds Rancāns 2 6
12. Raimonds Šteinerts 2 6
3. Vinets Veldre 4 9
1. Aigars Kalvītis 8 14
4. Guntis Gelpers 2 8
6. Arnis Krauklis 1 7
2. Edgars Zalāns 2 10
.

.