JAUNJELGAVAS NOVADA DOME
Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 13

: 6

: 7

1. Aigars Kalvītis 5 1
3. Vinets Veldre 2 0
2. Edgars Zalāns 1 0
7. Udo Pērsis 1 0
16. Lelde Sutena 1 0
4. Guntis Gelpers 0 0
5. Arvīds Zvirbulis 0 0
6. Arnis Krauklis 0 0
8. Ainārs Arnītis 0 0
9. Imants Silavs 0 0
10. Gaida Avotiņa 0 0
11. Zigurds Rancāns 0 0
12. Raimonds Šteinerts 0 0
13. Juris Lazdāns 0 0
14. Aldis Žaludka 0 0
15. Pēteris Goba 0 0
.

.