AIZKRAUKLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS
Kalna iela 20, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 8

: 4

: 4

8. Ainārs Arnītis 2 1
5. Arvīds Zvirbulis 1 1
14. Aldis Žaludka 1 1
2. Edgars Zalāns 0 1
3. Vinets Veldre 0 1
4. Guntis Gelpers 0 1
6. Arnis Krauklis 0 1
7. Udo Pērsis 0 1
9. Imants Silavs 0 1
10. Gaida Avotiņa 0 1
11. Zigurds Rancāns 0 1
12. Raimonds Šteinerts 0 1
13. Juris Lazdāns 0 1
15. Pēteris Goba 0 1
16. Lelde Sutena 0 1
1. Aigars Kalvītis 0 2
.

.