AIZKRAUKLES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA
Bērzu iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 4

: 4

: 0

1. Aigars Kalvītis 3 1
8. Ainārs Arnītis 1 0
10. Gaida Avotiņa 1 0
12. Raimonds Šteinerts 1 0
13. Juris Lazdāns 1 0
16. Lelde Sutena 1 0
2. Edgars Zalāns 0 0
3. Vinets Veldre 0 0
4. Guntis Gelpers 0 0
5. Arvīds Zvirbulis 0 0
6. Arnis Krauklis 0 0
7. Udo Pērsis 0 0
9. Imants Silavs 0 0
11. Zigurds Rancāns 0 0
15. Pēteris Goba 0 0
14. Aldis Žaludka 0 1
.

.