AIZKRAUKLES NOVADA ĢIMNĀZIJAS SPORTA HALLE
Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 19

: 17

: 2

3. Vinets Veldre 2 2
7. Udo Pērsis 2 3
8. Ainārs Arnītis 1 3
9. Imants Silavs 1 3
13. Juris Lazdāns 2 4
14. Aldis Žaludka 2 4
15. Pēteris Goba 1 3
4. Guntis Gelpers 0 3
5. Arvīds Zvirbulis 1 4
6. Arnis Krauklis 1 4
10. Gaida Avotiņa 1 4
11. Zigurds Rancāns 0 3
12. Raimonds Šteinerts 0 3
16. Lelde Sutena 1 4
2. Edgars Zalāns 1 5
1. Aigars Kalvītis 4 9
.

.