NOVADA KULTŪRAS NAMS
Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 19

: 11

: 8

1. Aigars Kalvītis 7 1
10. Gaida Avotiņa 2 1
2. Edgars Zalāns 1 1
3. Vinets Veldre 1 1
5. Arvīds Zvirbulis 1 1
8. Ainārs Arnītis 1 1
13. Juris Lazdāns 1 1
4. Guntis Gelpers 0 1
6. Arnis Krauklis 0 1
7. Udo Pērsis 0 1
9. Imants Silavs 0 1
11. Zigurds Rancāns 0 1
12. Raimonds Šteinerts 0 1
14. Aldis Žaludka 1 2
16. Lelde Sutena 0 1
15. Pēteris Goba 0 2
.

.