JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA
Akadēmijas iela 25, Jelgava

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 15

: 9

: 6

3. Vinets Veldre 3 1
2. Edgars Zalāns 2 1
4. Guntis Gelpers 1 0
5. Arvīds Zvirbulis 1 0
6. Arnis Krauklis 1 0
1. Aigars Kalvītis 3 3
7. Udo Pērsis 0 0
8. Ainārs Arnītis 0 0
9. Imants Silavs 0 0
10. Gaida Avotiņa 0 0
11. Zigurds Rancāns 0 0
12. Raimonds Šteinerts 0 0
13. Juris Lazdāns 0 0
14. Aldis Žaludka 0 0
15. Pēteris Goba 0 0
16. Lelde Sutena 0 0
.

.