JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA
Aspazijas iela 20, Jelgava

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 5

: 4

: 1

8. Ainārs Arnītis 2 1
2. Edgars Zalāns 1 1
3. Vinets Veldre 1 1
4. Guntis Gelpers 1 1
5. Arvīds Zvirbulis 1 1
6. Arnis Krauklis 1 1
7. Udo Pērsis 1 1
9. Imants Silavs 1 1
10. Gaida Avotiņa 1 1
11. Zigurds Rancāns 1 1
12. Raimonds Šteinerts 1 1
13. Juris Lazdāns 1 1
14. Aldis Žaludka 1 1
15. Pēteris Goba 1 1
16. Lelde Sutena 1 1
1. Aigars Kalvītis 1 2
.

.