Skrīveru novads

6. Partija "Vienoti Latvijai"

1 / 1

: 38

: 29

: 9

* .
7. Udo Pērsis 17 1 54 1.
13. Juris Lazdāns 5 5 38 2.
14. Aldis Žaludka 3 4 37 3.
16. Lelde Sutena 3 5 36 4.
8. Ainārs Arnītis 2 5 35 5.
10. Gaida Avotiņa 2 5 35 6.
15. Pēteris Goba 2 5 35 7.
5. Arvīds Zvirbulis 3 7 34 8.
9. Imants Silavs 1 5 34 9.
11. Zigurds Rancāns 2 6 34 10.
12. Raimonds Šteinerts 2 6 34 11.
3. Vinets Veldre 4 9 33 12.
1. Aigars Kalvītis 8 14 32 13.
4. Guntis Gelpers 2 8 32 14.
6. Arnis Krauklis 1 7 32 15.
2. Edgars Zalāns 2 10 30 16.
.

*

.