Aizkraukles novads

6. Partija "Vienoti Latvijai"

4 / 4

: 50

: 36

: 14

* .
1. Aigars Kalvītis 14 13 51 1.
8. Ainārs Arnītis 5 5 50 2.
3. Vinets Veldre 3 4 49 3.
10. Gaida Avotiņa 4 6 48 4.
13. Juris Lazdāns 4 6 48 5.
5. Arvīds Zvirbulis 3 6 47 6.
7. Udo Pērsis 2 5 47 7.
9. Imants Silavs 1 5 46 8.
12. Raimonds Šteinerts 1 5 46 9.
14. Aldis Žaludka 4 8 46 10.
16. Lelde Sutena 2 6 46 11.
2. Edgars Zalāns 2 7 45 12.
4. Guntis Gelpers 0 5 45 13.
6. Arnis Krauklis 1 6 45 14.
11. Zigurds Rancāns 0 5 45 15.
15. Pēteris Goba 1 6 45 16.
.

*

.