12.Saeimas vēlēšanas

VECTILŽAS PAGASTA PĀRVALDE
Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 1

: 1

: 0

1. Eva Mārtuža 1 0
2. Aigars Zīmelis 1 0
3. Inga Čekša-Ratniece 1 0
4. Dainis Skrūzmanis 1 0
5. Raitis Bukovskis 1 0
6. Jānis Mārtužs 1 0
7. Īra Alksne 1 0
8. Darja Orele 1 0
9. Santa Cabule 1 0
10. Vineta Kiršteine 1 0
11. Indra Ozoliņa 1 0
12. Ivars Jasmanis 1 0
.

.