LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDE
Bērzu iela 8, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov.

9. Jaunā konservatīvā partija

: 10

: 8

: 2

1. Eva Mārtuža 6 2
6. Jānis Mārtužs 5 2
2. Aigars Zīmelis 1 6
3. Inga Čekša-Ratniece 1 6
4. Dainis Skrūzmanis 1 6
5. Raitis Bukovskis 1 6
7. Īra Alksne 1 6
8. Darja Orele 1 6
9. Santa Cabule 1 6
10. Vineta Kiršteine 1 6
11. Indra Ozoliņa 1 6
12. Ivars Jasmanis 1 6
.

.