Rugāju novads

9. Jaunā konservatīvā partija

2 / 2

: 18

: 13

: 5

* .
1. Eva Mārtuža 10 2 26 1.
6. Jānis Mārtužs 9 2 25 2.
2. Aigars Zīmelis 3 7 14 3.
4. Dainis Skrūzmanis 2 6 14 4.
11. Indra Ozoliņa 2 6 14 5.
3. Inga Čekša-Ratniece 2 7 13 6.
5. Raitis Bukovskis 2 7 13 7.
8. Darja Orele 1 6 13 8.
9. Santa Cabule 2 7 13 9.
10. Vineta Kiršteine 2 7 13 10.
12. Ivars Jasmanis 1 6 13 11.
7. Īra Alksne 1 7 12 12.
.

*

.