ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA)
LATVIJAS REPUBLIKAS PASTĀVĪGĀ PĀRSTĀVNIECĪBA APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJĀ, 137, RUE DE LAUSANNE, C.P. 193, 1211 GENEVA 20, SWITZERLAND

9. Jaunā konservatīvā partija

: 3

: 2

: 1

1. Jānis Bordāns 2 0
2. Austris Grasis 0 2
3. Jolanta Eihentāle 0 2
4. Aldis Lieljuksis 0 2
5. Māris Grīnbergs 0 2
6. Rūdolfs Kalvāns 0 2
7. Eva Eglāja-Kristsone 0 2
8. Inguss Kudiņš 0 2
9. Līva Veita 0 2
10. Vitauts Ivonausks 0 2
11. Kristīne Saleniece 0 2
12. Aldis Upmalis 0 2
13. Ingūna Vismane 0 2
14. Zigurds Eglītis 0 2
15. Roberts Lakučs 0 2
16. Laura Rancāne 0 2
17. Gundars Ābers 0 2
18. Astra Feldmane 0 2
19. Māris Virkavs 0 2
20. Ieva Kalniņa 0 2
21. Gundars Strazdiņš 0 2
22. Regīna Vucāne 0 2
23. Aldis Baltalksnis 0 2
24. Kalvis Plismanis 0 2
25. Gunta Dombrovska 0 2
26. Daina Vīķele 0 2
27. Matīss Kempe 0 2
28. Krišjānis Brūvelis 0 2
29. Guntis Leja 0 2
30. Jānis Uha 0 2
31. Ūve Perlbahs 0 2
32. Kristaps Bogdanovičs 0 2
.

.