MAZIRBES SKOLA
"Mazirbes Skola", Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov.

13. No sirds Latvijai

: 10

: 5

: 5

1. Ringolds Balodis 3 0
13. Inese Lagzdiņa 3 0
7. Pēteris Kolāts 2 0
2. Daiga Kalniņa 1 0
3. Guntis Rolis 1 0
6. Jānis Neimanis 1 0
9. Iveta Tumaščika 1 0
10. Daiga Zipeva-Biumane 1 0
11. Sandis Bārdiņš 1 0
12. Jānis Veips 1 0
4. Māris Nagla 1 1
5. Natālija Magazeina 0 0
8. Juris Jaunzems 0 0
.

.