STRIĶU KLUBS
"Striķi", Striķi, Zvārdes pag., Saldus nov.

13. No sirds Latvijai

: 8

: 6

: 2

9. Iveta Tumaščika 3 0
1. Ringolds Balodis 2 2
2. Daiga Kalniņa 1 2
10. Daiga Zipeva-Biumane 0 1
3. Guntis Rolis 0 2
4. Māris Nagla 0 2
5. Natālija Magazeina 0 2
6. Jānis Neimanis 0 2
7. Pēteris Kolāts 0 2
8. Juris Jaunzems 0 2
11. Sandis Bārdiņš 0 2
12. Jānis Veips 0 2
13. Inese Lagzdiņa 0 2
.

.