KURZEMĪTES PAMATSKOLA
"Kurzemītes Pamatskola", Būtnāri, Zirņu pag., Saldus nov.

13. No sirds Latvijai

: 22

: 4

: 18

13. Inese Lagzdiņa 2 0
3. Guntis Rolis 0 0
4. Māris Nagla 0 0
6. Jānis Neimanis 0 0
7. Pēteris Kolāts 0 0
8. Juris Jaunzems 0 0
10. Daiga Zipeva-Biumane 0 0
11. Sandis Bārdiņš 0 0
12. Jānis Veips 0 0
2. Daiga Kalniņa 0 1
5. Natālija Magazeina 0 1
9. Iveta Tumaščika 0 1
1. Ringolds Balodis 0 2
.

.