APVIENOTĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
"Pagastmāja", Ruba, Rubas pag., Saldus nov.

13. No sirds Latvijai

: 20

: 7

: 13

1. Ringolds Balodis 3 3
2. Daiga Kalniņa 1 2
3. Guntis Rolis 0 2
6. Jānis Neimanis 0 2
7. Pēteris Kolāts 0 2
9. Iveta Tumaščika 0 2
11. Sandis Bārdiņš 0 2
12. Jānis Veips 1 3
4. Māris Nagla 0 3
5. Natālija Magazeina 0 3
8. Juris Jaunzems 0 3
10. Daiga Zipeva-Biumane 0 3
13. Inese Lagzdiņa 0 3
.

.