PĀRVALDES ĒKA
"Ievas", Blīdenes pag., Brocēnu nov.

13. No sirds Latvijai

: 22

: 12

: 10

6. Jānis Neimanis 9 0
8. Juris Jaunzems 0 2
9. Iveta Tumaščika 0 2
10. Daiga Zipeva-Biumane 0 2
11. Sandis Bārdiņš 0 2
13. Inese Lagzdiņa 0 2
12. Jānis Veips 0 3
7. Pēteris Kolāts 0 4
1. Ringolds Balodis 2 7
3. Guntis Rolis 1 7
2. Daiga Kalniņa 0 7
4. Māris Nagla 0 7
5. Natālija Magazeina 0 7
.

.