SAULKRASTU NOVADA ZVEJNIEKCIEMA VIDUSSKOLA
Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

13. No sirds Latvijai

: 122

: 62

: 60

1. Gunārs Kūtris 46 3
4. Arvīds Platpers 21 2
2. Ineta Stabulniece 9 2
26. Inguna Pelše 8 1
8. Māris Jurušs 6 1
10. Oskars Lūsis 6 1
14. Inese Straume 5 0
17. Juris Kajaks 5 0
19. Igors Tračums 6 1
25. Margarita Laicāne 5 0
3. Liene Cipule 6 2
9. Guntars Driņķis 5 1
11. Iveta Ozoliņa 4 0
12. Normunds Tukišs 5 1
23. Silvija Saviča 4 0
24. Klāvs Miezis 5 1
27. Inese Pivare 5 1
5. Guntars Viziņš 5 2
6. Guntars Dārznieks 4 1
7. Jānis Garbovskis 5 2
13. Jautrīte Ašurova 4 1
16. Modra Vilkauša 4 1
18. Gints Kragliks 4 1
21. Ineta Kona 4 1
15. Valters Rotkājs 4 2
20. Marks Lomonosovs 4 4
22. Tahirs Sīmanis 4 4
.

.