BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

13. No sirds Latvijai

: 156

: 59

: 97

1. Gunārs Kūtris 35 1
4. Arvīds Platpers 17 5
2. Ineta Stabulniece 7 2
7. Jānis Garbovskis 7 2
11. Iveta Ozoliņa 5 2
21. Ineta Kona 4 2
23. Silvija Saviča 4 2
26. Inguna Pelše 4 2
5. Guntars Viziņš 3 2
9. Guntars Driņķis 3 2
19. Igors Tračums 3 2
24. Klāvs Miezis 3 2
8. Māris Jurušs 2 2
15. Valters Rotkājs 3 3
16. Modra Vilkauša 2 2
17. Juris Kajaks 2 2
27. Inese Pivare 2 2
6. Guntars Dārznieks 2 3
10. Oskars Lūsis 1 2
12. Normunds Tukišs 1 2
18. Gints Kragliks 2 3
25. Margarita Laicāne 1 2
3. Liene Cipule 4 6
14. Inese Straume 4 6
13. Jautrīte Ašurova 2 6
20. Marks Lomonosovs 3 7
22. Tahirs Sīmanis 2 6
.

.