PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov.

13. No sirds Latvijai

: 48

: 14

: 34

6. Jānis Neimanis 8 1
1. Ringolds Balodis 7 1
2. Daiga Kalniņa 4 0
8. Juris Jaunzems 3 1
11. Sandis Bārdiņš 3 1
4. Māris Nagla 2 1
5. Natālija Magazeina 2 1
10. Daiga Zipeva-Biumane 2 1
12. Jānis Veips 2 1
13. Inese Lagzdiņa 2 1
3. Guntis Rolis 3 3
7. Pēteris Kolāts 1 1
9. Iveta Tumaščika 1 1
.

.