GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa, Grobiņas nov.

13. No sirds Latvijai

: 272

: 160

: 112

6. Jānis Neimanis 121 13
1. Ringolds Balodis 42 17
2. Daiga Kalniņa 25 15
7. Pēteris Kolāts 18 10
8. Juris Jaunzems 20 12
3. Guntis Rolis 34 28
11. Sandis Bārdiņš 15 10
13. Inese Lagzdiņa 17 12
4. Māris Nagla 19 17
10. Daiga Zipeva-Biumane 15 13
12. Jānis Veips 15 14
9. Iveta Tumaščika 18 18
5. Natālija Magazeina 16 23
.

.