AIZPUTES VIDUSSKOLA
Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.

13. No sirds Latvijai

: 89

: 30

: 59

1. Ringolds Balodis 16 6
11. Sandis Bārdiņš 9 7
3. Guntis Rolis 8 7
6. Jānis Neimanis 7 6
8. Juris Jaunzems 7 6
5. Natālija Magazeina 6 7
13. Inese Lagzdiņa 6 7
2. Daiga Kalniņa 5 8
7. Pēteris Kolāts 4 7
9. Iveta Tumaščika 4 8
10. Daiga Zipeva-Biumane 3 7
4. Māris Nagla 3 9
12. Jānis Veips 2 9
.

.