RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS
"Dārdedzes", Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov.

13. No sirds Latvijai

: 44

: 15

: 29

8. Juris Jaunzems 10 2
2. Daiga Kalniņa 7 0
5. Natālija Magazeina 5 0
12. Jānis Veips 5 0
1. Ringolds Balodis 6 2
7. Pēteris Kolāts 4 0
10. Daiga Zipeva-Biumane 4 0
9. Iveta Tumaščika 3 0
11. Sandis Bārdiņš 3 0
13. Inese Lagzdiņa 3 0
4. Māris Nagla 4 2
6. Jānis Neimanis 4 2
3. Guntis Rolis 3 2
.

.