ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS
Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas nov.

13. No sirds Latvijai

: 80

: 43

: 37

2. Daiga Kalniņa 39 2
1. Ringolds Balodis 12 15
3. Guntis Rolis 8 14
4. Māris Nagla 6 14
6. Jānis Neimanis 6 15
8. Juris Jaunzems 5 14
13. Inese Lagzdiņa 7 17
7. Pēteris Kolāts 4 15
12. Jānis Veips 6 17
5. Natālija Magazeina 4 17
9. Iveta Tumaščika 3 16
10. Daiga Zipeva-Biumane 4 17
11. Sandis Bārdiņš 4 17
.

.