SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS
Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas nov.

13. No sirds Latvijai

: 145

: 73

: 72

1. Ringolds Balodis 36 4
8. Juris Jaunzems 42 12
2. Daiga Kalniņa 18 1
3. Guntis Rolis 15 2
4. Māris Nagla 14 3
6. Jānis Neimanis 10 2
10. Daiga Zipeva-Biumane 10 3
13. Inese Lagzdiņa 9 2
7. Pēteris Kolāts 9 3
11. Sandis Bārdiņš 8 2
9. Iveta Tumaščika 9 4
12. Jānis Veips 9 4
5. Natālija Magazeina 10 7
.

.