NOVADA PAŠVALDĪBA
Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.

13. No sirds Latvijai

: 74

: 34

: 40

1. Gunārs Kūtris 29 1
4. Arvīds Platpers 9 2
3. Liene Cipule 6 1
2. Ineta Stabulniece 5 1
6. Guntars Dārznieks 4 1
8. Māris Jurušs 4 1
16. Modra Vilkauša 4 1
18. Gints Kragliks 4 1
12. Normunds Tukišs 3 1
14. Inese Straume 3 1
15. Valters Rotkājs 4 2
17. Juris Kajaks 4 2
20. Marks Lomonosovs 3 1
22. Tahirs Sīmanis 3 1
23. Silvija Saviča 3 1
24. Klāvs Miezis 3 1
25. Margarita Laicāne 3 1
26. Inguna Pelše 3 1
27. Inese Pivare 3 1
5. Guntars Viziņš 4 3
7. Jānis Garbovskis 4 3
10. Oskars Lūsis 2 1
13. Jautrīte Ašurova 3 2
19. Igors Tračums 4 3
21. Ineta Kona 2 1
9. Guntars Driņķis 2 2
11. Iveta Ozoliņa 2 2




.

.