VENTSPILS AUGSTSKOLA
Inženieru iela 101, Ventspils

13. No sirds Latvijai

: 45

: 16

: 29

5. Natālija Magazeina 5 4
10. Daiga Zipeva-Biumane 4 4
1. Ringolds Balodis 6 7
2. Daiga Kalniņa 5 7
6. Jānis Neimanis 3 6
13. Inese Lagzdiņa 4 7
3. Guntis Rolis 3 7
7. Pēteris Kolāts 3 7
4. Māris Nagla 2 7
8. Juris Jaunzems 2 7
12. Jānis Veips 2 7
9. Iveta Tumaščika 1 7
11. Sandis Bārdiņš 1 7
.

.