KULTŪRAS CENTRS
Kuldīgas iela 18, Ventspils

13. No sirds Latvijai

: 130

: 34

: 96

1. Ringolds Balodis 18 5
5. Natālija Magazeina 10 4
6. Jānis Neimanis 8 2
4. Māris Nagla 7 2
2. Daiga Kalniņa 7 3
7. Pēteris Kolāts 6 2
8. Juris Jaunzems 6 2
10. Daiga Zipeva-Biumane 8 4
11. Sandis Bārdiņš 5 2
12. Jānis Veips 6 3
3. Guntis Rolis 5 3
13. Inese Lagzdiņa 5 3
9. Iveta Tumaščika 4 4
.

.