LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SPRĪDĪTIS"
Dārza iela 42, Liepāja

13. No sirds Latvijai

: 42

: 16

: 26

6. Jānis Neimanis 8 0
1. Ringolds Balodis 7 2
4. Māris Nagla 6 2
13. Inese Lagzdiņa 6 2
3. Guntis Rolis 7 4
2. Daiga Kalniņa 3 2
5. Natālija Magazeina 3 2
7. Pēteris Kolāts 3 2
9. Iveta Tumaščika 3 2
10. Daiga Zipeva-Biumane 3 2
11. Sandis Bārdiņš 3 2
12. Jānis Veips 3 2
8. Juris Jaunzems 3 3
.

.