LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS
Rožu laukums 5/6, Liepāja

13. No sirds Latvijai

: 229

: 87

: 142

1. Ringolds Balodis 43 10
6. Jānis Neimanis 34 7
9. Iveta Tumaščika 21 8
3. Guntis Rolis 26 14
4. Māris Nagla 18 10
8. Juris Jaunzems 15 9
7. Pēteris Kolāts 12 8
13. Inese Lagzdiņa 13 9
2. Daiga Kalniņa 16 14
12. Jānis Veips 12 10
10. Daiga Zipeva-Biumane 10 9
5. Natālija Magazeina 13 13
11. Sandis Bārdiņš 9 9
.

.