EZERKRASTA SĀKUMSKOLA
Lauku iela 54, Liepāja

13. No sirds Latvijai

: 86

: 34

: 52

1. Ringolds Balodis 15 2
6. Jānis Neimanis 11 1
13. Inese Lagzdiņa 8 2
2. Daiga Kalniņa 7 3
7. Pēteris Kolāts 4 1
8. Juris Jaunzems 4 1
12. Jānis Veips 5 2
9. Iveta Tumaščika 3 1
10. Daiga Zipeva-Biumane 4 2
11. Sandis Bārdiņš 4 2
4. Māris Nagla 1 2
3. Guntis Rolis 5 7
5. Natālija Magazeina 1 4
.

.