LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLA
Dunikas iela 9/11, Liepāja

13. No sirds Latvijai

: 56

: 22

: 34

1. Ringolds Balodis 11 1
6. Jānis Neimanis 8 1
8. Juris Jaunzems 7 3
2. Daiga Kalniņa 4 3
4. Māris Nagla 3 2
11. Sandis Bārdiņš 3 2
12. Jānis Veips 3 2
13. Inese Lagzdiņa 4 3
3. Guntis Rolis 3 3
9. Iveta Tumaščika 3 3
10. Daiga Zipeva-Biumane 3 3
5. Natālija Magazeina 3 4
7. Pēteris Kolāts 3 4
.

.