LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS
Rožu laukums 5/6, Liepāja

13. No sirds Latvijai

: 122

: 43

: 79

6. Jānis Neimanis 19 7
1. Ringolds Balodis 18 11
2. Daiga Kalniņa 11 7
4. Māris Nagla 11 8
13. Inese Lagzdiņa 8 7
3. Guntis Rolis 10 11
7. Pēteris Kolāts 7 8
9. Iveta Tumaščika 7 8
5. Natālija Magazeina 7 9
8. Juris Jaunzems 8 10
11. Sandis Bārdiņš 8 10
12. Jānis Veips 6 8
10. Daiga Zipeva-Biumane 5 8
.

.