LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE
Lielā iela 14, Liepāja

13. No sirds Latvijai

: 67

: 26

: 41

5. Natālija Magazeina 7 2
6. Jānis Neimanis 8 5
9. Iveta Tumaščika 6 4
1. Ringolds Balodis 5 5
3. Guntis Rolis 4 4
4. Māris Nagla 4 6
8. Juris Jaunzems 2 5
10. Daiga Zipeva-Biumane 2 5
13. Inese Lagzdiņa 2 5
2. Daiga Kalniņa 3 7
11. Sandis Bārdiņš 1 5
12. Jānis Veips 2 6
7. Pēteris Kolāts 1 6
.

.