J.ČAKSTES LIEPĀJAS PILSĒTAS 10. VIDUSSKOLA
Alejas iela 16, Liepāja

13. No sirds Latvijai

: 95

: 41

: 54

1. Ringolds Balodis 30 4
3. Guntis Rolis 18 1
6. Jānis Neimanis 14 2
4. Māris Nagla 12 1
2. Daiga Kalniņa 13 4
8. Juris Jaunzems 11 3
13. Inese Lagzdiņa 10 4
7. Pēteris Kolāts 9 4
9. Iveta Tumaščika 8 3
5. Natālija Magazeina 8 4
10. Daiga Zipeva-Biumane 7 3
12. Jānis Veips 6 3
11. Sandis Bārdiņš 5 3
.

.